Europska unija i poduzetništvo

Europska unija se gospodarski bazira na malom i srednjem poduzetništvu.

Mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju 99% svih poduzeća u EU. Oni stvaraju dva od svaka tri radna mjesta. Godine 2013. više od 21 milijuna MSP-ova osiguralo je gotovo 90 milijuna radnih mjesta u EU-u.

Poduzetništvo je sposobnost pojedinca da ideje pretvara u akciju. To uključuje kreativnost, inovativnost, preuzimanje rizika, sposobnost planiranja i upravljanja projektima u svrhu postizanja ciljeva.

U usporedbi sa SAD-om i Kinom, gdje samostalan posao želi 51% građana, u Europskoj uniji ih je samo 37%. Štoviše, kada se osnivaju nova poduzeća, ona rastu sporije u EU nego u SAD-u, a manji broj njih ulazi u red najvećih svjetskih tvrtki. Postoji i raširena kultura koja poduzetnička nastojanja ne prepoznaje, ne nagrađuje dovoljno i ne slavi uspješne poduzetnike kao uzore koji stvaraju radna mjesta i prihod. Da bi poduzetništvo postalo pokretačem rasta europskog gospodarstva, potrebne su temeljite, dalekosežne kulturne promjene.

Stoga je Europska komisija donijela niz mjera i akata u cilju poboljšanja poduzetničke klime.

Inicijative Europske komisije za promicanje poduzetništva sažete su, između ostalog, u Zakonu o malom poduzetništvu, te Akcijskom planu za poduzetništvo 2020, usvojenom u siječnju 2013. Cilj im je ponovno uspostaviti europski poduzetnički duh, te potaknuti više građana na otvaranje vlastitog posla:

  • educiranje mladih o poduzetništvu
  • naglasak na žene i druge skupine koje su manje uključene (mladi, migranti, invalidi, starije osobe)
  • ublažavanje administrativnih prepreka
  • olakšavajući privlačenje investitora

Iako je u Europi više žena nego muškaraca, poduzetnice predstavljaju samo trećinu samozaposlenih u EU. Dodatni faktori koji otežavaju njihov ulazak u poduzetništvo su usklađivanja posla i obitelji. Europska komisija surađuje sa zemljama EU na nadilaženju tih prepreka i poticanju više žena na pokretanje vlastite tvrtke.

Žene čine 52% ukupnog europskog stanovništva, ali samo 34,4% samozaposlenih u EU i 30% poduzetnica početnica. 

Ženska kreativnost i poduzetnički potencijal nedovoljno su iskorišteni izvor gospodarskog rasta i radnih mjesta i trebalo ih dalje razvijati.

Europska komisija je 2014. provela istraživanje kojim su prikupljeni statistički podaci o poduzetništvu, te poziciji žena poduzetnica. Pored 28 država članica EU (EU-28), istraživanje je provedeno i u Albaniji, Makedoniji, Islandu, Izraelu, Turskoj, Lihtenštajnu, Crnoj Gori, Norveškoj i Srbiji, čime je ukupan broj anketiranih zemalja 37 (Europa-37).

Studija otkriva da su žene poduzetnice u 2012. činile 29% svih poduzetnika u Europi-37 (11,6 mil., od 40,6 mil.aktivnih poduzetnika). Tijekom razdoblja od 2008. do 2012. godine, broj poduzetnica u EU porastao je za 3%. Od svih europskih žena poduzetnica, 78% su bile samostalne poduzetnice, a samo 22% poslodavci.

Žene su najviše prisutne u sektorima zdravstva, socijalnog rada, obrazovanja, i dr.usluga.

U 2012. prvih pet zemalja s najvišim stopama ženskog poduzetništva bile su Grčka, Albanija, Portugal, Italija i Hrvatska (žene 17%, muškarci 22%), te zemlje s najnižim stopama stope bile su Norveška, Estonija, Danska, Lihtenštajn i Švedska (6%, 14%).

Prvih pet zemalja s najvišim prosječnim stupnjem obrazovanja žena poduzetnica u 2012. bile su Estonija, Irska, Belgija, Njemačka i Luksemburg, a s najnižim prosječna razina obrazovanja bile su Turska, Albanija, Portugal, Rumunjska i Hrvatska.

Prvih pet zemalja s najvišim prosječnim stupnjem obrazovanja muškaraca poduzetnika su bile Estonija, Njemačka, Luksemburg, Švicarska i Lihtenštajn, a s najnižim bile su Turska, Albanija, Portugal i Hrvatska.

U razdoblju 2003-2012. postotak žena poduzetnica od ukupnog broja poduzetnika u Europi-37 porastao je s 26,1% na 28,5% (2,4 postotnih bodova). U u istom se razdoblju povećao postotak žena poduzetnica u EU-28 28,9% do 31% (2,1 postotnih bodova). U skoro svim zemljama postoci žena poduzetnica su porasli, s najvišim postotkom u Lihtenštajnu, Islandu, Cipru, Španjolskoj i Srbiji.

Međutim, postotak žena poduzetnica smanjen je u Estoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Poljskoj i Finskoj.

U 2012. u EU-28 bilo je aktivno oko 4,6 milijuna freelancera, od čega su 2,1 milijuna bile žene (45%). U odnosu na 2008., broj žena freelancera u EU-28 povećao se za 13%, a muškaraca freelancera za 13,8%.

U 2012. godini poduzetnice u Europi-37 bile su u prosjeku nešto mlađe od muških poduzetnika. Većina žena i muškaraca poduzetnika su bili u dobi između 25 i 49 godina (59%, i 58%).

Izvori:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/63/mala-i-srednja-poduzeca

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for_en

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481/attachments/1/translations

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women_en

TKH, Lipa, udruga poreznih obveznika