Europska unija i potpora malim poduzećima

Kroz niz strategija i akata

Iako je 99% tvrtki u EU mala i srednja poduzeća (tvrtke s najviše 250 zaposlenih i maksimalnim prometom od 50 milijuna eura), većina zakonodavstva i administrativnih postupaka ne razlikuju se na temelju veličine poduzeća. Kao rezultat toga, 23 milijuna MSP-a često ima iste administrativne zahtjeve kao i 41.000 velikih europskih tvrtki.

Cilj je politike EU-a na području malog i srednjeg poduzetništva osigurati da politike i mjere Unije budu prilagođene malim poduzećima te da Europe bude privlačna za osnivanje poduzeća i poslovanje.

 1. Europska povelja o malom gospodarstvu, 2000.

Povelja utjelovljuje principe “najprije misli u malom” i time se pozivaju sve države pristupnice i Europska komisija da podupiru mala poduzeća s ciljem:

• ojačati inovativni i poduzetnički duh kako bi se omogućilo suočenje europskih poduzeća s izazovima koji ih očekuju u budućnosti;

• stvoriti pravni, porezni i administrativni okvir povoljan za poduzetničke aktivnosti i poboljšanje poduzetničkog statusa;

• osigurati pristup tržištima na osnovi olakšavajućih uvjeta;

• olakšati pristup istraživanju i tehnologiji;

• poboljšati pristup izvorima financiranja tijekom čitavog životnog ciklusa poduzeća;

• postići da Europska unija bude najpovoljniji kontekst na svjetskoj razini za mala poduzeća;

• imati razumijevanje za potrebe malih poduzeća;

• promicati vrhunsku podršku malim poduzećima.

 • Akt o malom poduzetništvu, 2008., “Think small first” :
 • Kreirati okolinu u kojoj poduzetnici i obiteljska poduzeća mogu uspjeti i u kojoj su za uspjeh nagrađeni
 • Osigurati da pošteni poduzetnici koji su se suočili s bankrotom brzo dobiju drugu priliku
 • Primijeniti “Think small first” princip što znači uzimati u obzir karakteristike malih i srednjih poduzeća kada se dizajniraju zakoni i pojednostaviti postojeću regulaciju:
 • Potrebno je osim minimiziranja troškova i tereta za poduzeća također i rigorozno procijeniti utjecaj nadolazećih zakona i administrativnih inicijativa na mala i srednja poduzeća
 • osim toga, važno je konzultirati dionike, ukljucujuci MSP najmanje 8 tjedana prije donošenja bilo kojeg zakona ili administrativnog prijedloga koji ima utjecaj na poduzeca te koristiti specifične mjere za mala i mikro poduzeća, poput izuzeća i prijelaznih perioda kod promjena pravila vezanih uz izvještavanje.
 • Javne administracije trebaju odgovarati na potrebe MSP-a, osobito promoviranjem e-vlade i one-stop-shop rješenja, poticati uključivanje MSP u javnu nabavu, olakšati financiranje itd.
 • smanjivanje administrativnih opterećenja, podrška otvaranju radnih mjesta i konkurentnosti itd.
 • Akcijski plan za poduzetništvo 2020. identificira tri područja za hitnu intervenciju:
 • poduzetničko obrazovanje i osposobljavanje za podršku rastu i kreiranju poslovanja;
 • uklanjanje postojećih administrativnih prepreka i podrška poduzetnicima u ključnim fazama poslovnog životnog ciklusa;
 • vladanje kulturom poduzetništva u Europi i njegovanje nove generacije poduzetnika.
 • Strategija Europa 2020
  U Europi 2020 dogovoreno je pet glavnih ciljeva za EU do kraja 2020. koji uključuju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene / energiju, obrazovanje, socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva.

NACIONALNI PROGRAMI koji slijede iz EU programa

 1. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020 (cilj je povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj kroz poboljšanje ekonomske uspješnosti, poboljšanje pristupa financijama, promociju poduzetništva, poboljšanje poduzetničkih vještina, te poboljšanje poslovnog okruženja)
 • Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020 (cilj je postizanje usklađenosti i umreženosti javnih politika, poboljšanje sustavne podrške poduzetništvu žena kroz cjelokupnu institucionalnu infrastrukturu, te promocija poduzetništva žena.

U svrhu provedbe Strategije definiran je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja

poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020., iz 2014. godine

3. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.

– 2020. (poticanjem poduzetničkih projekta, poticanjem socijalnih zadruga koje zapošljavaju osobe s umanjenom radnom sposobnošću i/ili pružaju pomoć osobama u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima, te poticanjem projekata ženskog poduzetništva, poduzetništva mladih, Roma i invalidnih osoba)

Izvori:

http://msptb.net/wp-content/uploads/2014/05/Evropska_povelja_o_malom_i_srednjem_poduzetnistvu.pdf

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hr/FTU_2.4.2.pdf

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en

https://vlada.gov.hr/europa-2020/19454

TKH, Lipa, udruga poreznih obveznika