PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE

Europska unija prati performansu zemalja članica u istraživanju i inovacijama, kako bi omogućila kreatorima politika da procijene relativne snage i slabosti nacionalnog sustava istraživanja i inovacija, prate napredak i identificiraju prioritetna područja za poticanje inovacija. Prema

European Innovation Scoreboard-u zemlje su podijeljene u četiri skupine, prema 27 indikatora, kao što su:

  • inovacijske aktivnosti u poduzećima,
  • investicije u istraživanje i razvoj,
  • ljudski resursi

itd.

Zemlje EU su svrstane u četiri grupe:

  1. lideri u inovacijama,
  2. snažni inovatori,
  3. umjereni inovatori i
  4. skromni inovatori

Hrvatska je prema svojoj performansi svrstana na samom dnu skupine ‘umjerenih inovatora’, daleko ispod EU prosjeka, sa zemljama kao što su Cipar, Češka, Grčka, Mađarska, Italija, Slovenija itd.

Od nas su gori samo Bugarska i Rumunjska.

Lideri u inovacijama su Švedska, Finska, Danska, Nizozemska i Luxemburg.

Izvor: Izvješće o malim i srednjih poduzećima u Hrvatskoj – 2020., CEPOR

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *